Statistics for Indian Origined First Names

We have 234 first names in our database for origin Indian.

Most Popular Names of Indian
(According to Visitor Traffic)
1. sky
2. priyanka
3. aditya
4. sandhya
5. pranav
6. adya
7. arya
8. niharika
9. bha
10. jeevan
11. mahek
12. tamanna
13. shyam
14. milan
15. aarush
16. jiya
17. suhani
18. saumya
19. aarushi
20. aditi
21. ajay
22. shriya
23. manisha
24. tulsi
25. aashka
26. akansha
27. agastya
28. sita
29. ridhi
30. anahita
31. uma
32. rana
33. priyana
34. shahana
35. sitara
36. karma
37. armaan
38. utkarsh
39. ishani
40. pranay
41. usha
42. chhaya
43. agnimukha
44. amisha
45. chanda
46. riddhi
47. neela
48. bhu
49. shraddha
50. lakshmi
51. dae
52. channa
53. aaleahya
54. yasiman
55. indrani
56. mahamari
57. dakshina
58. sur
59. vema
60. devansha
61. adharma
62. dharani
63. sharada
64. acharya
65. yamuna
66. shanta
67. abhaya
68. chamunda
69. lalima
70. pandara
71. janna
72. jarita
73. behula
74. saura
75. sakari
76. tanish
77. mahila
78. gokul
79. achir
80. aleshanee
81. kailasa
82. lajila
83. amrita
84. ratna
85. ashvik
86. lakya
87. ahalya
88. vineeta
89. shaibya
90. jaganmata
91. abjaja
92. daeva
93. rashmika
94. aarthi
95. pishachi
96. shashi
97. gauri
98. kawindra
99. amba
100. aeshan

Here is their breakdown Indian first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Indian Names
a(47 names)abhiratiaditiadyaahalyaahismaakshamalaamaravatiambaamritaanahitaanasuyaangaangirasaannapurnaanumatiapalaapsarasarundhatiaryaabhayaabhimanyuabjajaacharyaachiradharmaadityaagastyaagneyaagnimukhaairavataakshobhyaameretatamitabhaaaleahyaaanjayaarthiaarushiaashkaakanshaaleshaneeamishaaarushaeshanajayariyanarmaanashvik
b(8 names)behulabhabhadraabhagirathabhairavibhikkhunibhimadevibhu
c(6 names)chamundachandachannacharumatichhayachelan
d(13 names)daevadakinidakshinadamayantidanudevakidevamatardevayanidharaniditidrisanadaedevansha
e(0 names)
f(0 names)
g(6 names)gandharigarudigaurigayatrigokulgovind
h(2 names)haimatihariti
i(4 names)indraniindumatiishaniizabelle
j(10 names)jaganmatajannajaritajayantijivantajyotisjalitajiyajaskiritjeevan
k(16 names)kadrukailasakalindikamalakarmakarunakawindrakeranikhasakiratikrodhakumarikumudavatikuntikathyayinikuruvilla
l(5 names)lajilalakshmilakyalalimaluxman
m(13 names)madrimahadevimahamarimaheshvarimahilamatrikamehadimahekmanishamishaymrinalinimilaanmilan
n(6 names)nidranipanirvelineelaniharikanarain
o(1 names)odra
p(9 names)padmapandarapishachipithasthanapramlochapriyankapriyanapranavpranay
r(11 names)ranarashmikaratiratnaravatiriddhirudranirumaridhiraditereeya
s(35 names)sakarisakrasakujnasamvartasandhyasanjnasaramasatisaurasavarnasavitarisevtishaibyashakinishantashapasharadasharamashashishastishitalashraddhashrisitasitarasurshyamsaumyaseentahnashahanashinishriyaskysuhanisukriti
q(0 names)
t(7 names)tapatitarakatrisnatulsitaleitamannatanish
u(5 names)umaupalaushaushasutkarsh
v(8 names)vachvarazavineetavarunanivemavinatavivikavasudev
x(0 names)
w(1 names)wisnu
y(4 names)yamunayasimanyarimayashvir
z(1 names)zudora

Indian Names our site visitors has recently visited :

devaki, behula, daeva, manisha, mahek, annapurna, ridhi, kerani, shanta, sharama, zudora, pithasthana, mahila, ahisma, sevti, lajila, jiya, devamatar, yarima, chamunda, chanda, ravati, shapa, sakari, pramlocha, kunti, yasiman, lakshmi, bhadraa, sky, kirati, bhikkhuni, lalima, shyam, sakra, jivanta, milan, diti, damayanti, govind, garudi, kamala, suhani, kawindra, anahita, shraddha, aaleahya, sarama, varunani, samvarta, armaan, savarna, vineeta, danu, shasti, vinata, pishachi, apala, aeshan, pandara, dakshina, tulsi, mehadi, saumya, milaan, hariti, shriya, channa, aarush, rashmika, acharya, charumati, radite, aditi, dae, jeevan, reeya, yamuna, vema, drisana, janna, padma, priyanka, nipa, sur, uma, sharada, niharika, apsaras, mahadevi, bhu, dakini, madri, aarushi, mrinalini, shashi, amisha, aashka, airavata, abhimanyu, ushas, bhimadevi, abhaya, saura, amrita, devayani, abhirati, nidra, gandhari, seentahna, nirveli, abjaja, anasuya, pranav, ameretat, odra, haimati, amitabha, vivika, savitari, riddhi, mahamari, gayatri, gauri, anga, yashvir, wisnu, vasudev, shitala, kuruvilla, pranay, kailasa, shri, jaskirit, chelan, sitara, gokul, upala, ariyan, shahana, usha, mishay, jyotis, izabelle, shaibya, tanish, chhaya, agnimukha, trisna, jarita, sanjna, varaza, angirasa, karuna, utkarsh, achir, neela, akshamala, luxman, lakya, khasa, matrika, kadru, maheshvari, agastya, taraka, aleshanee, narain, rana, arya, akshobhya, jalita, sakujna, shakini, ruma, kumudavati, kumari, jaganmata, bha, bhagiratha, adya, ahalya, amaravati, indrani, ashvik, ajay, vach, akansha, rudrani, krodha, sandhya, kathyayini, devansha, dharani, aanjay, tapati, karma, adharma, sita, sukriti