Statistics for Gaelic Origined First Names

We have 306 first names in our database for origin Gaelic.

Most Popular Names of Gaelic
(According to Visitor Traffic)
1. marcus
2. keller
3. nuallan
4. key
5. ita
6. nevin
7. desmond
8. batair
9. calum
10. cerin
11. guin
12. catriona
13. deirdre
14. camden
15. pol
16. giorsal
17. murthuile
18. coleen
19. eilidh
20. taggart
21. ealasaid
22. coigleach
23. bain
24. ceara
25. dooley
26. ceileachan
27. bainbridge
28. cairistiona
29. lon
30. culley
31. banain
32. giollamhuire
33. skelly
34. ahern
35. carling
36. giollanaebhin
37. maolmin
38. baran
39. airdsgainne
40. leitis
41. morag
42. slevin
43. aibhlin
44. bealantin
45. cuini
46. labhruinn
47. delano
48. deasach
49. mayo
50. eachann
51. beitris
52. beattie
53. lachlann
54. brighde
55. kinnell
56. manu
57. bacstair
58. coinleain
59. onora
60. peadar
61. fagen
62. cleary
63. bearach
64. criostoir
65. beagan
66. kinnard
67. dall
68. ceannfhionn
69. kyna
70. fearcher
71. toirdealbach
72. brus
73. barabell
74. somhairle
75. lawler
76. aigneis
77. toirdealbhach
78. donalda
79. kirek
80. eachthighearn
81. seosamh
82. aimil
83. galloway
84. abboid
85. aselma
86. parthalan
87. proinsias
88. glendon
89. caolabhuinn
90. kermichael
91. ghleanna
92. iomar
93. martainn
94. gow
95. frangag
96. coilleach
97. girven
98. aindreas
99. brothaigh
100. frang

Here is their breakdown Gaelic first names according to their first letters:

Number of First Names According to First Letters of Gaelic Names
a(12 names)aigneisaimilaingealagarienhaselmaabboidadhamhahernaindreasairdsgainneaodhhanaibhlin
b(19 names)barabellbeitrisbrighdebacstairbaillidhbainbainbridgebanainbaranbatairbeaganbealantinbearachbeattiebhruicboynebrothaighbrusbuadhachan
c(25 names)cairistionacarlingcatrionacearaciardacoleencuinicalumcamdencaolabhuinnceannfhionnceileachancerinciardubhancinnardcinneididhcinnfhailclearycoigleachcoilleachcoinleaincriostoircuileanculleycomhghan
d(12 names)deirdrediorbhalldonaldadaibhidhdalldeasachdelanodeorsadesmonddevydooleydugald
e(6 names)ealasaideilidheilionoireachanneachthighearnealadhach
f(4 names)frangagfagenfearcherfrang
g(16 names)ghleannagiorsalgabhangaelbhangallowaygaothairegaynorgearaldgilleasbuiggiollamhuiregiollanaebhingirvenglendonguingille-eathaingow
h(0 names)
i(2 names)iomarita
j(0 names)
k(8 names)kynakellerkermichaelkermitkeykinnardkinnellkirek
l(7 names)laoidheachleitisliusaidhlabhruinnlachlannlawlerlon
m(15 names)mairearadmaolminmarsalimildreadmoragmacnairmanumaoltuilemarcusmartainnmayomicheilmorvanmunganmurthuile
n(4 names)nuallanneacalneallnevin
o(1 names)onora
p(6 names)peigiparthalanpeadarpiaraspolproinsias
r(3 names)raonaidraibeartruairidh
s(9 names)seorusseosamhseumassholtoskellyslevinsomhairlestiabhansiusan
q(0 names)
t(6 names)toirdealbachtaggarttioboidtoirdealbhachtormodtaithleach
u(2 names)uilleamuisdean
v(0 names)
x(0 names)
w(0 names)
y(0 names)
z(0 names)

Gaelic Names our site visitors has recently visited :

frang, taggart, gow, seorus, nuallan, daibhidh, iomar, aodhhan, leitis, gaynor, peadar, adhamh, kermichael, coinleain, labhruinn, ceannfhionn, toirdealbach, ealadhach, cairistiona, batair, dooley, ealasaid, devy, micheil, uisdean, uilleam, taithleach, tormod, tioboid, stiabhan, siusan, sholto, ruairidh, seumas, raibeart, raonaid, piaras, peigi, neall, neacal, mungan, morvan, macnair, maoltuile, mildread, marsali, mairearad, liusaidh, laoidheach, kermit, gilleasbuig, gille-eathain, gearald, gaelbhan, gaothaire, gabhan, dugald, eilionoir, deorsa, cuilean, diorbhall, comhghan, cinnfhail, cinneididh, ciardubhan, cinnard, buadhachan, baillidh, bhruic, boyne, aingealag, arienh, aindreas, girven, brothaigh, frangag, coilleach, martainn, ghleanna, caolabhuinn, glendon, proinsias, abboid, aselma, parthalan, eachthighearn, aimil, galloway, kirek, seosamh, toirdealbhach, donalda, aigneis, lawler, somhairle, brus, barabell, kyna, fearcher, beagan, kinnard, dall, criostoir, bearach, fagen, cleary, onora, bacstair, lachlann, manu, kinnell, beattie, brighde, eachann, beitris, mayo, deasach, delano, cuini, bealantin, aibhlin, morag, slevin, maolmin, giollanaebhin, baran, airdsgainne, skelly, carling, ahern, culley, giollamhuire, banain, bainbridge, lon, ceileachan, ceara, bain, coigleach, eilidh, coleen, murthuile, giorsal, deirdre, camden, pol, cerin, catriona, guin, desmond, calum, nevin, ita, key, keller, marcus, ciarda